www.volejbal-uhrineves.cz
VO Uhříněves
designed by


Historie

Z HISTORIE VOLEJBALU V UHŘÍNĚVSI
Autor ing. Josef Šulc
upravila ing. Jitka Kyseľová
Volejbal má v Uhříněvsi dlouhodobou tradici. S jeho provozováním se začalo již v roce 1924, avšak bez sportovní organizovanosti. Oddíl volejbalu Sokola Uhříněves byl založen při sokolské župě roku 1934. V letech 1939 až 1945 hraje několik nadšenců volejbal rekreačně na hřišti TJ Sokol v areálu cvičiště u Obory. V tomto válečném období volejbalové soutěže nebyly pořádány. Od roku 1946 se zúčastňuje Sokol soutěží v rámci Pražské sokolské župy. Po roce 1948 a v dalších letech je volejbal organizován v soutěžích a přeborech v rámci okresů a krajů. V té době tvořili mužstvo hráči B. Drška, O. Lysák,Vl. Smrčina, K. Těšík, J. Pacák, M. Novák, Z. Novák, B. Veverka, J. Fous, J. Havelka a mnozí jiní. Po roce 1950 nastupuje generace mladších hráčů – ing. L. Procenko, RNDr. I. Sekyrka, Vl. Mazáč, F. Čermák, M. Falovič, L.Vobořil, Z. Valášek. Hrají se již pravidelně okresní soutěže, přičemž družstvo mužů se zúčastňuje nejen turnajů v Praze, nýbrž i ostatních turnajů v blízkém okolí. Hraje se stále na hřišti u Obory, ne však již pod hlavičkou Sokola, ale postupně pod patronací dvou uhříněveských podniků (Baník Uhříněves pod Ocelanou n.p. a Jiskra Uhříněves pod Syntézií n.p.). V letech 1956 až 1960 hraje mužstvo soutěže Středočeského kraje. Novým působištěm je hřiště v bytovkách. Po rozpadu volejbalu v Říčanech přicházejí hráči F. Kupr, Ing. J. Krejčí, J. Cerman, Ing. Z. Oliva. V letech 1960 až 1975 dochází k největšímu rozvoji této hry v našem městě. Kromě týmu mužů vznikají družstva žen, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň. Družstvo mužů doplňují hráči Ing. J. Šulc, J. Dušek, Ing. M. Lehký, V. Sláma, J. Richtr, M. Liška, M. Hausenblas, M. Hůrka, Z. Semecký, J. Salvét, O. Lébl, J. Novotný, J. Chochola, Ing. B. Veverka, Ing. P. Semeňuk, bratři Bartalošovi, bratři Kunderlíkovi, J. Lehký, M. Futera – stále hrající nestor uhříněveského volejbalu. Postupně pak přicházejí hráči mladší generace z Říčan – PhDr. P. Vosecký, JUDr. Vosecký, J. Fišer, Z. Oliva, F. Chejna, Ing. V. Brych a další. Zakládá se družstvo žen ve složení: sestry Janouškovy, A. Šulcová, J. Havelková, A. Chocholová, V. Košková, J. Hausenblasová, B. Křivánková, H. Hemelíková, A. Májová, V. Slabá aj. Toto družstvo je postupně doplňováno dorostenkami Domkářovou, A. Voseckou, E. Novákovou. Velmi dobrých výsledků dosahuje v pražském přeboru družstvo dorostenek B. Petrová, M. Lacinová, I. Šulcová, J. Futerová, V. Prchlíková,V. Vosáhlová, M. Nováková a další. Trenérkou družstva je A. Šulcová. V uvedeném období je v Uhříněvsi několik hřišť: u tunýlku, hřiště ve VÚŽV, na tenisových kurtech, u sokolovny a v areálech některých podniků. Pracují zde dobrovolní trenéři Ing. J. Šulc, M. Liška, PhDr. Vosecký, J. Futerová, M. Futera, J. Richtr, J. Salvét, Z. Semecký. V roce 1974 se slaví 50. výročí volejbalu v Uhříněvsi. Dokončuje se výstavba stadiónku u sokolovny. Členové oddílu zde odpracovali přes 3 000 brigádnických hodin. Slavnostní zahájení bylo na podzim 1974. Hlavní zásluhu na vybudování tohoto volejbalového stánku měl Ing. Lubomír Procenko, který vypracoval projekt a prováděl i stavební dozor. Dále se zasloužili Ing. Karel Bubeníček, stavitel Václav Rathouský, Ing. Josef Šulc a dva nezapomenutelní důchodci pánové Jíra a Pucherna, kteří zde provedli většinu stavebních prací. V těchto letech pořádal oddíl volejbalu též tradiční Šibřinky, Vinobraní a další taneční zábavy. Oddíl volejbalu vychoval i hráče a hráčky pro vyšší soutěže: sestry Aňa a Alka Janouškovy I. liga Žižka Praha, Marcela Nováková extraliga Slavie IPS Praha, Ing. Miloš Lehký extraliga VŠ Praha a RH Praha, člen družstva akademiků ČSSR a člen reprezentačního družstva ČSSR, Jan Lehký extraliga RH Praha. Další členové oddílu pracovali jako dobrovolní funkcionáři: Ing. J. Šulc 1984 až 1991 jako předseda hospodářské komise volejbalového svazu ČSTV, PhDr. Petr Vosecký pracovník volejbalového svazu ČR, Milan Hausenblas člen komise rozhodčích volejbalového svazu, rozhodčí extraligy a mezinárodní rozhodčí.

Copyright (c) VO Uhříněves 2003
info@volejbal-uhrineves.cz